De oplossingen

De oplossingen

Faunavoorzieningen

Bij aanvang van het Meerjarenprogramma Ontsnippering zijn de locaties die 'ontsnipperd' moeten worden vastgelegd. Ministeries, provincies, Rijkswaterstaat en ProRail werken gezamenlijk aan het ‘ontsnipperen’ door twee natuurgebieden aan weerszijden van een rijksweg, rijksvaarweg of spoor met elkaar te verbinden door zogenoemde faunavoorzieningen aan te leggen. 

Doelsoorten

Faunavoorzieningen zijn op specifieke diersoorten afgestemd, de zogenaamde doelsoorten. Zo kunnen zij op een zo prettig mogelijke manier de weg of spoorlijn ongedeerd passeren.