De oplossingen

Werken faunavoorzieningen?

Het is nog niet duidelijk of faunavoorzieningen effectief bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van populaties, of ze de genetische samenstelling van populaties verbeteren en of dit doorwerkt in de vitaliteit van populaties.

Ook beter voor populatie

De vraag of faunavoorzieningen effectief bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van populaties is nog niet simpelweg met 'ja' of 'nee' te beantwoorden. Aanwijzingen uit bestaand onderzoek en de indrukken en waarnemingen van natuurbeheerders laten zien dat faunavoorzieningen in zekere mate effectief lijken te zijn op populatieniveau. Zo is het te lezen in het onderzoek 'Faunavoorzieningen: functionaliteit, effectiviteit en toekomstig onderzoek' van Robbert Haasnoot.

Reduceren faunaslachtoffers

Zo lijken faunavoorzieningen voor bepaalde soorten effectief in het reduceren van het aantal faunaslachtoffers, het verbeteren van de connectiviteit van leefgebieden (gebruik), en zijn er enkele voorbeelden van populatiegroei en kolonisatie door de aanleg van faunavoorzieningen. Of ze de genetische samenstelling van populaties verbeteren en of dit doorwerkt in de vitaliteit van populaties is onbekend.

Toekomstig onderzoek

Het bewijs uit dit onderzoek is te dun om te kunnen concluderen of de voorzieningen effectief zijn of niet. Hierbij komt dat de doelstellingen van deze voorzieningen niet specifiek en meetbaar genoeg zijn geformuleerd, wat het analyseren van hun effectiviteit bemoeilijkt. Toekomstig onderzoek naar hun effectiviteit is dus nodig om te kwantificeren hoeveel ze bijdragen en inzicht te verschaffen hoe (en waarom) bepaalde middelen bestemd voor het behouden van de natuur en biodiversiteit in de toekomst effectief kunnen worden ingezet.

Prioriteit

Voor dit onderzoek zou de prioriteit moeten liggen bij het analyseren van populatie-effecten in plaats van individuele effecten (gebruik van voorzieningen). Hiervoor is het van groot belang de wetenschappelijke component binnen het toegepaste onderzoek naar faunavoorzieningen te vergroten.