AmfibieŽn en reptielen

In Nederland komen 16 soorten amfibieŽn voor. AmfibieŽn zijn koudbloedige gewervelde dieren met een waterdoorlaatbare huid. Het leefgebied van amfibieŽn is op te delen in 3 deelgebieden: het 'voortplantingsbiotoop' (water waarin de eiafzet plaats vindt en de larven kunnen opgroeien), het 'zomerbiotoop' (de plek waar de jonge en volwassen dieren de zomer doorbrengen, waar ze voedsel en beschutting vinden) en een 'winterbiotoop' (een plek waar de dieren hun winterslaap houden).

In Nederland komen 7 soorten reptielen voor. Reptielen zijn koudbloedige gewervelde dieren, met een geschubde huid die hen beschermt tegen te snelle uitdroging. Het leefgebied van reptielen bestaat over het algemeen uit ijle vegetatie die voldoende schuilmogelijkheden biedt en tevens voldoende open is om te kunnen zonnen en snel opwarmt. Met name heide voldoet vaak aan deze voorwaarden. Ideale leefgebieden zijn overgangen tussen bossen en heide, structuurrijke vegetaties zoals oude heide, maar ook vervallen overgroeide steenstapels en muurtjes.

Meer weten? Uitgebreide informatie over ambfibieŽn en reptielen is te vinden op de website van de De Stichting RAVON , lees meer >>