Nieuws & publicaties

Publicaties Literatuur

Monitoringresultaten ecoduct Zandpoort

Categorie Monitoring | Gepubliceerd op 18 april 2018 | Auteur Vincent van der Spek, Dick Groenendijk, Koosje Lever & Ruud Luntz

Download

Beoordeling faunavoorziening N381

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 29 juni 2016 | Auteur Buro Bakker | Opdrachtgever Provincie Friesland

Download

Faunavoorzieningen: functionaliteit, effectiviteit en toekomstig onderzoek

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 juli 2013 | Auteur Haasnoot, R. | Opdrachtgever Rijkswaterstaat Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving

Download

Belangrijke factoren voor het gebruik van hop-overs door vleermuizen over wegen

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 11 juni 2013 | Auteur Schut, J., Limpens, H.J.G.A., La Haye, M., van der Heide, Y., Koelman, R., Overman, W. | Opdrachtgever Provinsje Fryslân, Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart | Uitvoerder Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bureau bv, Zoogdiervereniging

Download

Handleiding: kleine faunavoorzieningen bij kunstwerken in de infrastructuur

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 maart 2012 | Auteur Vliegenhart, A., Zollinger, R. | Opdrachtgever ProRail

Download

Kleine faunavoorzieningen bij kunstwerken in de infrastructuur

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 maart 2012 | Auteur Vliegenhart, A., Zollinger, R. | Opdrachtgever ProRail

Download

Ganzen en zwanen in wegbermen

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 maart 2012 | Auteur Liefting, M., Voslamber, B. | Opdrachtgever Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart

Download

Speech Minister van Infrastructuur en Milieu

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 05 september 2011 | Auteur Schultz van Haegen, M.

Download

Nieuwe publicaties moeten barrierewerking helpen tegengaan

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 september 2011 | Auteur van den Berg, J.

Download

Grenzen passeren bij ecoduct Kempengrens

Categorie Literatuur | Gepubliceerd op 01 juli 2011

Download