Over MJPO

Over het MJPO

Met de bouw en het gebruik van wegen, vaarwegen en spoorwegen zijn de natuurgebieden in Nederland in de afgelopen decennia als het ware ‘doorgeknipt’ en versnipperd. Dieren en planten in deze gebieden kwamen vast te zitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. Hun voortbestaan kwam daardoor in gevaar. Ieder jaar vinden er tientallen aanrijdingen plaats met grotere dieren als reeën en dassen. Daarvan heeft het auto- en treinverkeer ook hinder.

Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) is een nationaal, gebiedsgericht programma waarbij Rijk, ProRail en provincies, vaak in overleg met gemeenten, waterschappen en natuurbeschermingsorganisaties samenwerken aan het oplossen van deze knelpunten. Ook mensen hebben hier voordeel van. De weg en het spoor worden veiliger en volgende generaties kunnen blijven genieten van de diverse natuur die Nederland rijk is.

Knelpunten

De uitvoering van het MJPO vindt plaats van 2005 tot en met 2018. Doel van het programma is het opheffen van ecologische knelpunten die in het verleden ontstaan zijn door de aanleg van rijksinfrastructuur (snelwegen, waterwegen en spoorwegen) binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het programma startte met 208 knelpunten.
 
Door herijkingen van beleid of het programma en als gevolg van nader onderzoek kan het totale aantal knelpunten wijzigen. Zo is in 2015 besloten om het programma te beperken tot de knelpunten die voor december 2015 zijn opgelost in de voormalige Robuuste Verbindingen en tot de knelpunten die met het budget van het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgelost zijn en worden. In 2016 bepaalt het coördinatiepunt MJPO samen met de provincies welke opgave er nog rest bij de 36 knelpunten in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Het MJPO bestaat nu uit 178 knelpunten. Knelpunten lossen we op door faunavoorzieningen aan te leggen, variërend van een ecoduct tot het plaatsen van hekwerken.