Over MJPO

MJPO en de Ecologische Hoofdstructuur

In 1990 is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd. Het doel hiervan is om natuurgebieden weer met elkaar te verbinden en zo ook de leefgebieden van dieren weer groter te maken. Door de aanleg van infrastructuur en het groeien van steden en landbouwgebieden zijn de natuurgebieden de afgelopen decennia onder druk komen te staan.
De EHS zal uiteindelijk bestaan uit een samenhangend landelijk netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden en de verbindingen daartussen. De doelstelling is dat het Natuurnetwerk Nederland in 2027 is gerealiseerd.

Van EHS naar NNN

Tot 2014 was het Rijk verantwoordelijk voor de realisatie van de EHS, nu zijn de provincies dat en heet de EHS het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het MJPO levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland, omdat het knelpunten in het natuurnetwerk oplost die ontstaan zijn door de aanleg van de rijksinfrastructuur.

Lees meer over de EHS en het Natuurnetwerk Nederland op Rijksoverheid.nl en de website van het IPO