NB 11 - Kalmthout-Markiezaat

 

Gebiedsbeschrijving en probleemstelling

De Brabantse wal is een Regionale Eenheid Natuur en Landschap (RNLE). Dit gebied dankt zijn naam aan het hoger gelegen dekzandgebeid (10-20m.) dat zich uitstrekt van Belgie naar het noorden langs Bergen op Zoom. Ten westen van de wal ligt het lager ggelegen zeekleigebied. De overgang is ecologisch en landschappelijk gezien zeer waardevol. Op relatief reliefrijke door beekdalen doorsneden wal, liggen de landgoederen Mattenburgh en Zoomland en het grensoverschrijdende Natuurgrenspark De Zoom-Klamthoutseheide. Het westelijk deel bestaat uit een zeekleigebied en een voormalig zoutwater schorrenlanschap Het Markiezaat. Sinds 1983 is het Markiezaat geisoleerd van de Oosterschelde en ontwikkeld het gebied naar een zoet moerasmilieu. Uit onderzoek blijkt dat de RNLE Brabantse Wal in combinatie met de heidegebieden in Belgie potenties bezit als grensoverschrijdend leefgebied voor eldelhert en wild zwijn. Het voormalig schorrengebied wordt reeds begraasd door paarden en runderen.

De Brabantse wal is situeert vanuit België naar het noord langs Bergen op Zoom. Op deze wal liggen de landgoederen Mattenburgh en Zoomland en het grensoverschrijdende Natuurgrenspark De Zoom-Kalmthoutseheide. Ten west van de wal ligt het lager gelegen zeekleigebied, het natuurreservaat Markiezaat. Dit natuurreservaat is een potentieel leefgebied voor de bever en otter. Het landgoed Mattemburgh behoort qua terreintype tot een van de meest bijzondere landgoederen van Brabant.

De A4 vormt een barrière tussen de Brabantse wal en het natuurreservaat Markiezaat, en belemmert de uitwisseling van dieren tussenbeide gebieden.

Het knelpunt is gedeeltelijk opgelost tussen 2005 en 2008.

Doel en doelsoorten

Het verbinden van de Brabantse Wal met Markiezaat. Doelsoorten zijn middelste groene kikker, bruine kikker, kleine zoogdieren, marterachtige levendbarende hagedis, vleermuizen kamsalamander vinpootsalamander en heikikker.

Mijlpalen en projectresultaat

Het verbinden van de Brabantse Wal met Markiezaat. Het knelpunt is gedeeltelijk opgelost tussen 2005 en 2008.

Mijlpalen: Het geschikt maken bestaande kruisingen met de A4 als wildpassage.