NB 21 - Wouw

 

Gebiedsbeschrijving en probleemstelling

Het gebied ten zuiden van Roosendaal wordt doorsneden door diverse beken zoals Molenbeek, de Spuitendonkse beek en de Smalebeek. De Molenbeek is aangewezen als GHS ecologische verbindszone. De Spuitendonkse beek stroom door een kerngebied voorplanten. Ook de smalle beek stroomt langs enkele natuurkerngebieden voorplanten en amfibieen.

Het knelpunt is opgelost tussen 2005 en 2008.

Doel en doelsoorten

Doelsoorten: alpenwatersalamander, vinpootsalamander, bruine kikker, kleine zoogdieren en marterachtigen.

Mijlpalen en projectresultaat

De drie beken kruisen de A58. De Molenbeek wordt ontsnipperd door aanleg van een omleidende verbindingszone. De Spuitendonkse beek wordt ontsnipperd door vervanging van de bestaande duiker door een ecoduiker. Dezelfde maatregel wordt getroffen bij de Smalle beek.

Het knelpunt is opgelost tussen 2005 en 2008.