NB 22 - Bosschenhoofd (Kibbelvaart)

 

Gebiedsbeschrijving en probleemstelling

De Kibbevaart stroomt langs St. Willebrord en Hoeven naar het noorden om vervolgens uit te monden in de Laakse vaart. De vaarten spelen een rol als migratieroute van oevergebonden diersoorten. De Kibbelvaart is aangewezen als ecologische verbindingszone tussen het zeekleigebied langs het zandlandschap ten zuiden van de A58.

Het knelpunt is opgelost tussen 2005 en 2008.

Doel en doelsoorten

Doelsoorten: kleine watersalamander, bruine kikker, middelste groene kikker, dagvlinders, kleine zoogdieren, marterachtigen en ree.

Mijlpalen en projectresultaat

De Kibbelvaart kruist de A58 via een ruime betonnen duiker. De oevers zijn steil en de watergang is vrij smal. De duiker vormt daarmee een barrière en dient daarom te worden aangepast. Het knelpunt is opgelost tussen 2005 en 2008.