Bokkumermeer/Grou (RV) (FR 02)

Waar in Nederland?

FR 02 - Bokkumermeer/Grou (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Grou
Soort gebied: moeras
Doelsoort: Marterachtigen (o.a. Otter & Das), Bever, Vos, kleine zoogdieren (o.a. Noordse woelmuis & Waterspitsmuis), vissen (o.a. Bittervoorn & modderkruipers), amfibieën (o.a. Heikikker & Rugstreeppad), Ringslang, Zilveren maan, Grote vuurvlinder.
Barrière: A32, spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen
Maatregel: nieuw aan te leggen moeraszone
Samenwerkende partijen: Rijskwaterstaat, ProRail

Een nieuwe (en deels nog aan te leggen) moeraszone tussen het Bokkumermeer en de Boorne moet zorgen voor een goede ecologische verbinding tussen de grote natuurgebieden de Oude Venen en het Sneekermeer. Deze moeraszone wordt door de rijksweg A32 en de spoorlijn Leeuwarden-Heerenveen doorkruist.

Het gehele centrale merengebied vormt een geschikt leefgebied voor de otter. Iets noordelijker ligt bij Grou het Prinses Margrietkanaal midden in het centrale merengebied van Friesland. Het is een belangrijke schakel in de natte ecologische verbinding tussen de natuurgebieden Sneekermeer/Terkaplester Poelen en de Oude Venen. Ook dit gebied is geschikt leefgebied voor de otter. Bij Grou wordt het Prinses Margrietkanaal gekruist door de rijksweg A32.