Koningsdiep (FR 01)

Waar in Nederland?

FR 01 - Koningsdiep

Gebiedsbeschrijving

Waar: Koningsdiep
Soort gebied: moerasgebieden
Doelsoort: Marterachtigen (o.a. Otter & Das), Vos, Ringslang, amfibieën en kleine zoogdieren. Eekhoorn en Boommarter
Barrière: A7 door Koningsdiep
Maatregel: .nn.b.
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

De rijksweg A7 doorsnijdt het beekdal van het Koningsdiep. Dit beekdal vormt een natte ecologische verbindingszone tussen de bos- en heidegebieden rond Beetsterzwaag en Bakkeveen, en de moerasgebieden de Deelen en de Oude Venen. Het beekdal maakt deel uit van een provinciale ecologische verbindingszone.

De rijksweg vormt hierin een grote barrière voor door het beekdal trekkende diersoorten. Daarnaast vormt de A7 een barrière voor dieren die door het bos op de beekdalflank trekken.