Fammensrakken (RV) (FR 03)

Waar in Nederland?

FR 03 - Fammensrakken (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Frammensrakken
Soort gebied: meren en natuurgebieden
Doelsoort: Marterachtigen (o.a. Otter & Das), Bever, Vos, kleine zoogdieren (o.a. Noordse woelmuis & Waterspitsmuis), vissen (o.a. Bittervoorn & modderkruipers), amfibieën (o.a. Heikikker & Rugstreeppad), Ringslang, Zilveren maan, Grote vuurvlinder.
Barrière: A7
Maatregel:
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

Het lage midden van Fryslân is een gebied rijk aan meren en grote natuurgebieden. Het vormt ook een belangrijk en geschikt leefgebied voor tal van zeldzame en bedreigde soorten waaronder de Noordse woelmuis en de Otter. De Fammensrakken is een zeer belangrijke natte verbinding tussen het Sneekermeer, de Langweerder Wielen, het Koevordermeer en de Witte Brekken. De Rijksweg A7, tezamen met de parallel aan de rijksweg gelegen provinciale weg Joure-Sneek, kruisen de Fammensrakken en vormen een barrière voor alle langs het water trekkende diersoorten.