Lindevallei (FR 04)

Waar in Nederland?

FR 04 - Lindevallei

Gebiedsbeschrijving

Waar: Lendevallei
Soort gebied: laaglandbeek, rijk moeraslandschap met petgatencomplexen (= restanten van veenontginningen)
Doelsoort: Marterachtigen (o.a. Otter & Das), Bever, Vos, Ringslang, amfibieën (o.a. Heikikker), kleine zoogdieren, Grote vuurvlinder, Zilveren maan.
Barrière: spoor Wolvega - Steenwijk
Maatregel: geleiderasters
Samenwerkende partijen: provincie, ProRail, Rijkswaterstaat, It Fryske Gea

De Lindevallei is een natuurreservaat en omvat de laaglandbeek de Linde en een rijk moeraslandschap met petgatencomplexen (= restanten van veenontginningen). De Linde vormt een verbinding tussen de Weerribben, de Rottige Meenthe en de natuurreservaten in de Lindevallei.

De Lindevallei is een goed dassenbiotoop en is leefgebied voor otters. De rijksweg A32 en het naastgelegen spoor doorsnijden het natuurreservaat de Lindevallei en vormen een barrière in de uitwisseling van genoemde diersoorten. Dit geldt ook voor de iets verderop gelegen gemeentelijke weg De Blesse-Wolvega.