Fonejachtbrug (RV) (FR 05)

Waar in Nederland?

FR 05 - Fonejachtbrug (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Fonejacht
Soort gebied:
Doelsoort: Marterachtigen (o.a. Otter), Bever, Vos, Ringslang, amfibieën (o.a. Heikikker), kleine zoogdieren (o.a. Noordse woelmuis).
Barrière: N31
Maatregel:
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

Bij de Fonejacht kruist de N31 een belangrijke natte verbinding welke loopt van zuidwest Friesland naar het Lauwersmeergebied en naar Groningen. De Fonejachtbrug vormt een knelpunt voor langs het water trekkende diersoorten. Het gaat daarbij vooral om marterachtigen (zoals Otter, Hermelijn, Wezel en Bunzing).