Tjonger (FR 06)

Waar in Nederland?

FR 06 - Tjonger

Gebiedsbeschrijving

Waar: beekdal van de Tjonger
Soort gebied: natte hooi- en rietlanden aan de benedenloop van de Tjonger met de petgatencomplexen in de polder Oldelamer en de Rottige Meenthe
Doelsoort: Marterachtigen (o.a. Otter & Das), Bever, Vos, Ringslang, amfibieën (o.a. Heikikker), kleine zoogdieren (o.a. Waterspitsmuis), Grote vuurvlinder, Zilveren maan.
Barrière: De rijksweg A32 en het naastgelegen spoor kruissen de Tjonger en vormen een barrière voor langs het water trekkende dieren.
Maatregel: droge verbinding
Samenwerkende partijen:

Het beekdal van de Tjonger fungeert als natte en droge verbindingszone en is daarmee voor dieren één van de belangrijkste schakels tussen zuidwest en zuidoost Friesland. Dit geldt in het bijzonder voor de das en andere kleine marterachtigen, maar ook voor amfibieën en reptielen (ringslang).

De natte verbinding betreft de natte hooi- en rietlanden aan de benedenloop van de Tjonger met de petgatencomplexen in de polder Oldelamer en de Rottige Meenthe. De droge verbinding loopt van Gaasterland via de zuidkant van Heerenveen naar zuidoost Friesland. De rijksweg A32 en het naastgelegen spoor kruissen de Tjonger en vormen een barrière voor langs het water trekkende dieren.