Kuikhorne (FR 07)

Waar in Nederland?

FR 07 - Kuikhorne

Gebiedsbeschrijving

Waar: Bergumermeer en Houtwiel en Zwagermieden
Soort gebied: riet- en boezemlanden de laagveenmoeraskernen en struwelen
Doelsoort: Marterachtigen (o.a. Otter), Bever, Vos, Ringslang, amfibieën (o.a. Heikikker), kleine zoogdieren (o.a. Noordse woelmuis).
Barrière: spoorlijn Leeuwarden-Groningen
Maatregel: Oplossing in samenhang met de gebiedsontwikkeling Centrals As
Samenwerkende partijen: ProRail, provincie

De spoorlijn Leeuwarden-Groningen doorsnijdt een natte verbindingszone. Deze zone is bedoeld als corridor tussen de riet- en boezemlanden rondom het Bergumermeer en de laagveenmoeraskernen en struwelen van Houtwiel en Zwagermieden. De spoorlijn vormt een barierière voor dieren die door de verbindingszone trekken.