Groote Wielen (RV) (FR 08)

Waar in Nederland?

FR 08 - Groote Wielen (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar:Groote Wielen
Soort gebied: natte ecologische verbinding
Doelsoort: Marterachtigen (o.a. Otter), Bever, Vos, Ringslang, amfibieën (o.a. Heikikker), kleine zoogdieren (o.a. Noordse woelmuis).
Barrière: N355, spoorlijn Leeuwarden-Groningen 
Maatregel:
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat, ProRail

Langs de weg N355 en de spoorlijn Leeuwarden Groningen ligt een min of meer geïsoleerd kerngebied van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Het gebied vormt een stapsteen in een belangrijke natte ecologische verbinding  tussen Groote Wielen (en verder naar de Lauwersmeer) en de Oude Venen. De spoorlijn vormt een barrière voor diersoorten die door de ecologische verbindingszone trekken.