Langdeel (FR 09)

Waar in Nederland?

FR 09 - Langdeel

Gebiedsbeschrijving

Waar: Langdeel
Soort gebied: boezem- en rietlanden
Doelsoort: Marterachtigen (o.a. Otter), Vos, amfibieën
Barrière: N31
Maatregel: aanleg van een brede plas/dras rietzoom
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

Het Langdeel maakt deel uit van de natte verbinding tussen de boezem- en rietlanden rondom de Groote Wielen en het laagveen/moerasgebied de Oude Venen. Gestreefd wordt naar de aanleg van een brede plas/dras rietzoom langs de gehele verbindingszone. Bij het Langdeel kruist rijksweg N31 deze verbindingszone. Otter, amfibieën en kleine marterachtigen worden door de aanwezigheid van de rijksweg belemmerd in hun uitwisselingsmogelijkheden.