De Scheiding (FR 10)

Waar in Nederland?

FR 10 - De Scheiding

Gebiedsbeschrijving

Waar: De Scheiding
Soort gebied: droge ecologische verbindingszone, bossen
Doelsoort: Marterachtigen, Vos, kleine zoogdieren
Barrière: A7
Maatregel:
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

Bij de Scheiding kruist de rijksweg A7 een droge ecologische verbindingszone tussen het Bergumermeer/De Leijen en de bossen van Bakkeveen en Wijnjewoude. De gebieden vormen een actueel leefgebied voor ree, vos en marterachtigen. Voor genoemde diersoorten is de rijksweg een barrière.