Nieuwe Pompsloot (FR 11)

Waar in Nederland?

FR 11 - Nieuwe Pompsloot

Gebiedsbeschrijving

Waar: De Nieuwe Pompsloot
Soort gebied: water, laagveenreservaat
Doelsoort: Marterachtigen (o.a. Otter), Vos, Ringslang, amfibieën, Grote vuurvlinder, Zilveren maan.
Barrière: rijksweg A32 en spoorlijn Meppel-Leeuwarden
Maatregel: fauna uitstapplaats
Samenwerkende partijen: provincie, ProRail

Bij de nieuwe Pompsloot kruist de rijksweg A32 met de naastgelegen spoorlijn Meppel-Leeuwarden de ecologische verbinding tussen het petgatencomplex De Deelen en de natuurgebieden van het Sneekermeer en de Terkaplester Poelen enerzijds en de natuurgebieden van het Haskerwijd anderzijds.