Tjeukemeer (RV) (FR 12)

Waar in Nederland?

FR 12 - Tjeukemeer (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Tjeukemeer
Soort gebied:moerasgebieden
Doelsoort: Marterachtigen (o.a. Otter & Das), Bever, Vos, kleine zoogdieren (o.a. Noordse woelmuis & Waterspitsmuis), vissen (o.a. Bittervoorn & modderkruipers), amfibieën (o.a. Heikikker & Rugstreeppad), Ringslang, Zilveren maan, Grote vuurvlinder.
Barrière: A6
Maatregel:
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat, provincie Overijssel en Fryslân

Het Tjeukemeer is onderdeel van een belangrijke natte verbinding tussen de moerasgebieden van noordwest Overijssel en het lage midden van Fryslân. Het gebied is van belang voor de otter, maar ook als regionale verbinding tussen de leefgebieden van dassen in Gaasterland en zuidoost Friesland. Verder komen er zoogdieren voor als ree, vos en marterachtigen. De rijksweg A6 doorsnijdt het Tjeukemeer en is een barrière voor genoemde diersoorten.