Midden-Veluwe (GE 01)

Waar in Nederland?

GE 01 - Midden-Veluwe

Gebiedsbeschrijving

Waar: de Veluwe, ter hoogte van Maanschoten (tussen Stroe en Kootwijk)
Soort gebied: grote bos-, heide- en stuifzandcomplexen. Aan weerszijden van het ecoduct liggen terreinen van Staatsbosbeheer
Doelsoort: edelhert, wildzwijn, das, boommarter, vliegend hert, diverse vleermuizen, zandhagedis, levendbarende hagedis, hazelworm, adder, gladde slang en diverse vlinders
Barrière: Rijksweg A1 voorzien van wildkerende rasters en de spoorlijn Amersfoort - Apeldoorn
Maatregel: Ecoduct
Samenwerkende partijen: Staatsbosbeheer, provincie, ProRail, Rijkswaterstaat

De A1 vormt een barrière voor de natuur tussen de ten noorden en zuiden hiervan gelegen delen van de Veluwe. Het betreft het gedeelte van de A1 van Barneveld tot Apeldoorn. De maatregelen zijn bedoeld om de barrièrewerking te verminderen. Opdeling van de natuur op de Veluwe in een noordelijk en zuidelijk deel door de A1. Dit is een prioritair knelpunt.