Zuid-West Veluwezoom (RV) (GE 02)

Waar in Nederland?

GE 02 - Zuid-West Veluwezoom (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Zuid-West Veluwezoom
Soort gebied: heidevelden, waardevolle bossen en stuifzanden en een gradiëntlandschap met beken naar de uiterwaarden
Doelsoort: edelhert, das, boommarter, diverse vleermuizen, zandhagedis, levendbarende hagedis, hazelworm, gladde slang, kamsalamander en diverse vlinders.
Barrière: A12, spoor Arnhem-Utrecht
Maatregel:
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Gelderland

Dit gebied maakt onderdeel uit van een Robuuste Verbinding en is een ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch uiterst waardevol deel van de Veluwe.  Het samenkomen van Rijn, beken, stuwwal met hoogteverschillen, en uitgestrekte natuurrijke landschappen geven dit gebied een grote waarde voor natuur en mens. 

De Zuid-West-Veluwezoom is een zeer afwisselend natuurlandschap met uitgestrekte heidevelden, waardevolle bossen en stuifzanden en een gradiëntlandschap met beken naar de uiterwaarden van de Neder-Rijn. Dit gebied is het meest versnipperde gebied van de Veluwe, met als gevolg dat de totale Zuid-West Veluwe voor grote zoogdieren afgesneden is van de rest van de Veluwe.

Het gebied, bebouwd met dorpen en veel verspreide bebouwing, wordt doorsneden door onder andere de rijksweg A12 en het spoor Arnhem-Utrecht. In het kader van de provinciale beleidsnota Veluwe 2010 en de intentieverklaring Zuid-Veluwe, ondertekend door het Rijk en de provincie Gelderland, wordt breed ingezet op het herstel van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied.