Hattemse/Hattemer poort (RV) (GE 04)

Waar in Nederland?

GE 04 - Hattemse/Hattemer poort (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: noord Veluwe
Soort gebied: bos- en heidelandschap
Doelsoort: hert, damhert, ree, wild zwijn, vos, das, boommarter, diverse vleermuissoorten, zandhagedis, levendbarende hagedis, hazelworm, adder, ring- en gladde slang, diverse vlinders, libellen en kevers en diverse vogels.
Barrière: A50
Maatregel: ecoduct Tolhuis
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

Op de noord Veluwe ligt een uitgestrekt bos- en heidelandschap met de Oldenbroekse Heide en de Wezepse Heide aan de westkant van de A50 en het landgoed Petrea en het Zwolsche Bos aan de oostzijde. De A50 is een ecologische barrière tussen deze twee grote natuurcomplexen die onderdeel uitmaken van de Robuuste Verbinding Veluwe - Sallanse Heuvelrug - Bentheim (Duitsland). In 2012 werd hier ecoduct Tolhuis aangelegd.