Beekbergse Poort (RV) (GE 06)

Waar in Nederland?

GE 06 - Beekbergse Poort (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Beekbergse Poort
Soort gebied: beken en sprengen
Doelsoort: das, kamsalamander, steenmarter, boommarter, diverse vleermuizen, ringslang, levendbarende hagedis en diverse vlinders.
Barrière: afstand tussen de Veluwe en IJssel relatief groot
Maatregel:
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

De Beekbergse Poort is een corridor tussen de Veluwe en de IJsseluiterwaarden en maakt onderdeel uit van een Robuuste Verbinding. Hier is de afstand tussen de Veluwe en IJssel relatief groot, het traject kent daardoor een grote diversiteit aan ecosystemen. Het gebied van de Beekbergse Poort is groot vergeleken met de andere poorten. Het betreft de strook tussen Beekbergen en Loenen, die in noordoostelijke richting naar de IJssel loopt. Deze belangrijke landschap ecologische gradiëntzone komt tot uiting middels een relatief lang traject van een aantal beken en sprengen. Naast grootschalige overgang van Veluwe naar IJssel komen er ook veel kleinschaligere overgangssituaties tussen beekdalen en aangrenzende hogere gronden binnen deze poort voor.