Havikerpoort (RV) (GE 07)

Waar in Nederland?

GE 07 - Havikerpoort (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Locatie: Bij kasteel Middachten in de Havikerwaard. Zuidoost Veluwe
Soort gebied: Overgang van de Veluwezoom (bossen en heide) naar het uiterwaardenlandschap IJssel (grasland, moeras en bos).
Natuurgebieden: Nationaal park Veluwezoom en de Havikerwaard
Doelsoorten: Ree, Vos, Das, Boommarter, Otter, diverse vleermuissoorten, diverse vlinders, libellen en kevers..
Barrière: A348, spoorlijn
Maatregel:
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Gelderland

Dit gebied bevindt zich ten zuiden van Dieren, in de bocht van de IJssel. Het gebied omvat de Havikerwaard, Landgoed Middachten, Hof te Dieren en de overgang naar het Veluwemassief. Het landschap van de Haviker Poort kenmerkt zich door een korte overgang van het dichte bosgebied van het Centraal Veluwe Natuurgebied naar de uiterwaarden van de IJssel. Het uiterwaardengebied is uitgestrekt en heeft grote potenties om te kunnen functioneren als leefgebied voor het edelhert. De kwaliteit van het landschap wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van de landgoederen Hof te Dieren en Middachten. De bijzondere landschapsgradiënt van de Zuidoost Veluwe is doorsneden door drukke wegen en een spoorlijn. Hierdoor is de ruimtelijke samenhang in het landschap versnipperd.