Hoevelaken-Terschuur (RV) (GE 08)

Waar in Nederland?

GE 08 - Hoevelaken-Terschuur (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Hoevelaken
Soort gebied:
Doelsoort: edelhert, das, kamsalamander, boommarter, levendbarende hagedis, dwergmuis, ringslang en diverse vlinder- en vleermuissoorten.
Barrière: Heide, bos en gras,beekdalen
Maatregel: n.n.b.
Samenwerkende partijen: n.n.b.

Utrechtse Heuvelrug met elkaar te verbinden van de Leusderheide via Den Treek naar het gebied bij Garderen. Binnen dit gebied liggen een aantal belangrijke natuurgebieden, zoals De Schoolsteegbosjes, Groot Zandbrink, landgoed Erica, Appelsche en Kruishaarse heide. Daarnaast liggen er vele fijnere vertakkingen naar nabij gelegen natuurgebieden, zoals De Bunt, Zwartebroek en verschillende landgoederen. Kenmerkend voor deze verbinding is de doorsnijding door tal van beekdalen, welke lokaal worden versterkt.

Heide, bos en gras vormen een complete verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en Veluwe. Waar mogelijk wordt bos in combinatie met grasland uitgevoerd of bos/gras in combinatie met natte dan wel droge heide. Dit betreft een voormalige robuuste ecologische verbindingszone waarvoor de financiering is weggevallen door een besluit van de Staatsecretaris (okt 2010). Vooralsnog is hiervoor geen nieuwe financiering vastgelegd.