Lievelde (RV) (GE 13)

Waar in Nederland?

GE 13 - Lievelde (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Lievelde
Soort gebied:
Doelsoort: levendbarende hagedis, boomkikker, dagvlinders van schrale graslanden, winde.
Barrière: N18, spoorlijn Zutphen-Winterswijk
Maatregel: brug met doorlopende oever
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat, ProRail

Het gaat hier om een van de drie verbindingszones tussen het landgoederengebieden van de Graafschap en het kleinschalige cultuurlandschap rondom Winterswijk. Deze Robuuste Verbinding (2e tranche) splitst zich ter hoogte van de N18 in een tak langs de Baakse Beek zelf en een tak langs de spoorlijn Winterwijk-Zuthpen, waaraan een aantal kleine natuurgebieden liggen.

Hier liggen vooral potenties voor natte voedselarme natuurwaarden. Het gaat hier dan met name om dagvlinders, amfibieën en reptielen. De tak langs de Baakse Beek zelf is vooral bedoeld voor de beekgebonden soorten, omdat de beek op zichzelf ook een belangrijk watersysteem vormt. Dit knelpunt bestaat uit de kruising van de spoorlijn Zutphen-Winterswijk met de N18 en de duiker in de Baakse beek ten zuiden hiervan.

Beide liggen in een EVZ. De onderdoorgang van het spoor is zeer ruim en biedt met de aanwezige begroeiing daardoor voldoende mogelijkheden voor landdieren om als passage gebruikt te worden. De duiker in de Baakse beek is te klein om aan te passen met loopstroken. Dit is geen bezwaar omdat deze beek vooral een functie heeft voor waterorganismen. In 2010 werd een brug met doorlopende oever onder de N18 gerealisserd. Hiermee wordt dit knelpunt als afgesloten beschouwd.