Groenlose Slinge (GE 14)

Waar in Nederland?

GE 14 - Groenlose Slinge

Gebiedsbeschrijving

Waar: Groenlosse Slinge
Soort gebied: beken
Doelsoort: boomkikker, winde.
Barrière: N18
Maatregel:
Samenwerkende partijen: waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat

Het gaat hier om een van de drie verbindingszones tussen het landgoederengebieden van de Graafschap en het kleinschalige cultuurlandschap rondom Winterswijk. De Groenlose Slinge is de benedenloop van enkele waardevolle Winterswijkse beken die zelf weer grensoverschrijdende verbindingszones vormen. Voor aquatische fauna is de verbinding daarom van belang.

Tevens vormt de Groenlose Slinge een potentiële verbinding voor de boomkikker tussen de populaties in het middengebied en het noordelijke deel van de Achterhoek, en het middengebied en Winterswijk/Zwillbrock. Onder de N18 zijn loopplanken aangebracht. Deze ecologische verbindingszone is uitgewerkt in opdracht van het waterschap Rijn en IJssel en wordt grotendeels gerealiseerd in de ruilverkaveling Beltrum-Eibergen en Hupsel-Zwolle. Dit knelpunt is opgelost.