Eibergen (GE 15)

Waar in Nederland?

GE 15 - Eibergen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Eibergen
Soort gebied: bossen, vochtige graslanden en poelen
Doelsoort: Winde, das, boomkikker, ijsvogelvlinder en kamsalamander
Barrière: N18
Maatregel: loopstroken
Samenwerkende partijen: provincie, Rijkswaterstaat

Het gaat hier om de realisatie van een ecologische verbindingszone van het landgoederengebied van de Graafschap naar Duitsland. Daarbij wordt het dal van de Berkel gevolgd. De verbindingszone valt uiteen in twee takken. Een tak is bedoeld voor beekgebonden soorten, met name vissen, en volgt de loop van de Berkel zelf. De andere tak is bedoeld voor landgebonden soorten en volgt het mozaïek van bossen, vochtige graslanden en poelen die op de zuidelijke flank van het beekdal aanwezig zijn.

Bij Eibergen kruisen beide takken de N18, respectievelijk ten noorden en ten zuiden van deze plaats. Onder de N18 zijn loopstroken aangebracht. Aan de Berkel zelf is door de provincie het inrichtingsmodel winde toegekend, aan de zuidelijke tak de modellen das, kamsalamander en ijsvogelvlinder. Dit knelpunt is opgelost.