Nijmegen (GE 16)

Waar in Nederland?

GE 16 - Nijmegen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Nijmegen
Soort gebied: vennen
Doelsoort: das
Barrière: A73
Maatregel: faunabuizen
Samenwerkende partijen: provincie Limburg, Rijkswaterstaat

Het gaat hier om de realisatie van een ecologische verbindingszone tussen de stuwwal en de Overasseltsche en Hatertsche Vennen. Hoewel beide gebieden elk een zeer bijzondere fauna kennen, verschillen deze nogal van elkaar. De verbindingszone is daarom vooral bedoeld voor een aaneensluiting van het leefgebied van de das. Monitoring zal moeten uitwijzen of dit knelpunt nog behoefte heeft aan een zeer beperkte uitbreiding van het aantal faunabuizen onder de A73. Onder knelpunt 1 van de provincie Limburg staat het Maas-Waal kanaal als barrière genoemd. Deze wordt in samenhang met dit knelpunt aangepakt.