Wijchen (GE 17)

Waar in Nederland?

GE 17 - Wijchen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Wijchen
Soort gebied: natuurterreinen, rivierduinengebied
Doelsoort: das, kamsalamander.
Barrière: A50
Maatregel: passages voor dieren
Samenwerkende partijen: provincie, Rijkswaterstaat

Om de verschillende natuurterreinen in het rivierduinengebied met elkaar te verbinden is een ecologische verbindingszone opgenomen die onder Wijchen doorloopt. Daar kruist deze zone de A50. Het gebied maakt deel uit van het leefgebied van de das. Bovendien verbindt de verbindingszone een aantal actuele en potentiële leefgebieden van bedreigde amfibieënsoorten met elkaar. Vandaar dat de provincie heeft gekozen voor de inrichtingsmodellen das en kamsalamander. Passages voor deze diersoorten zijn geprogrammeerd voor uitvoering in 2014.