Projecten in Limburg

Waar in Nederland?

Overzicht van de projecten in limburg
LI 01: Mook
LI 02: Gennep (RV)
LI 03: Venray
LI 04: Venlo (RV)
LI 05: Zaarderheike
LI 06: Mariapeel
LI 07: Bultenbroek/ Eerselsberg
LI 08: Jammerdaalse heide (RV)
LI 09: Aalsbeek
LI 12: Leudal
LI 13: Middenloop Tungelroysche Beek
LI 14: Weerter en Budelerbergen
LI 15: Uffelsche beek
LI 16: Wessem
LI 17: Susteren-Echt
LI 18: Het IJzerenbosch/ Graetheide
LI 19: Nagelbeek
LI 20: Heerlen (Terworm)
LI 21: Beneden-Geuldal
LI 22: Klimmen
LI 23: Rijckholt
LI 24: Eijsden

Projecten in Limburg

Stand van zaken

Afgelopen jaar zijn bij de Kruisberg, over de A2 de eerste twee ecoducten opgeleverd. De twee ecoducten zorgen ervoor dat het Beneden-Geuldal is verbonden met het Bunderbos. Naast de ecologische verbinding, die al door dassen en reeën wordt gebruikt, is er een fraaie wandelroute over de A2 gerealiseerd.
Ook gaf ProRail in 2013 de ontsnippering in Limburg een ‘boost’ door te beginnen met de aanleg van faunapassages en geleidende voorzieningen. Hierdoor is eind 2013/begin 2014 het grootste deel van de knelpunten op het spoor van Limburg opgelost.
Een van de hoogtepunten voor 2014 vormt de opening van de ecoducten over de A2 en het spoor bij de Weerter- en Budelerbergen.

Met de oplevering van de A74 is het ecoduct “Ulingsheide’ gerealiseerd. Binnen de nieuwe ecologische hoofdstructuur wordt door de provincie Limburg gewerkt aan de realisatie van verbindingen bij het Jammerdal, de A67 en de A77. In de structuurvisie van Greenport-Klavertje4 is een aantal ecologische verbindingen opgenomen. Deze vallen voor een deel samen met MJPO-knelpunten. In goed overleg wordt bekeken hoe de gezamenlijk vastgestelde maatregelen gerealiseerd kunnen worden.

Regionale samenwerking

In december 2013 is het Provinciaal Platform bij elkaar geweest. Hier werd de voortgang van het MJPO in Limburg besproken. In dit platform zitten vertegenwoordigers van terreinbeherende instanties (zoals ProRail, Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincie Limburg). Tijdens de bijeenkomst zijn vervolgafspraken gemaakt voor knelpunten die nog aangepakt moeten worden.

Een van die knelpunten is de verdere ontsnippering van het Beneden-Geuldal richting de Grensmaas/België. Het Julianakanaal is hierbij de grootste uitdaging. In januari 2014 komen belanghebbenden bij elkaar om te brainstormen over mogelijke oplossingen.