Venray (LI 03)

Waar in Nederland?

LI 03 - Venray

Gebiedsbeschrijving

Waar: westoever van de Maas
Soort gebied: rivierterrassen bedekt met een dikke laag dekzand, bebossing van voormalige heideterreinen.
Doelsoort: Nachtzwaluw, levendbarende hagedis, alpenwatersalamander, bruine eikepage, grijze grootoorvleermuis
Barrière: spoorlijn Venlo-Nijmegen
Maatregel: nog niet bekend
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat, provincie, Staatsbosbeheer.

Op de westoever van de Maas liggen plaatselijk hogere rivierterrassen bedekt met een dikke laag dekzand. Door bebossing zijn de voormalige heideterreinen dicht qua structuur. Veelal zijn ze rijk aan vogels, reptielen en vlinders. Plaatselijk komen goed ontwikkelde structuurrijke heideterreinen voor met Jeneverbesstruwelen. Parallel aan de Maas loopt in noord-zuidrichting door het gebied, de A73. Hierdoor is de natuurlijke relatie in oost-westrichting (Maasduinen en Stippelberg) doorsneden.