Zaarderheike (LI 05)

Waar in Nederland?

LI 05 - Zaarderheike

Gebiedsbeschrijving

Waar: knooppunt Zaarderheike
Soort gebied: bosrijk gebied, stuifduincomplex, door industriële uitbreiding onder druk
Doelsoort: Das, ree, eekhoorn, diverse vleermuizen, vele vogelsoorten
Barrière: spoorlijn Venlo - Eindhoven, A67 en A73
Maatregel: dassentunnel, droge duiker
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer.

Het knooppunt Zaarderheike is de schakel tussen de A67 en de A73. Op de westoever van de Maas liggen een aantal bosknopen. Het is een bosrijk gebied en een stuifduincomplex. Door de sterke industriële uitbreiding van Venlo is het gebied onder druk komen te staan. Een complex van infrastructuur met snelwegen, spoorlijnen en lokale wegen maakt het tot een sterk versnipperd gebied. Door natuurcompensatie wordt het gebied met ruim 80 ha versterkt. Het dal van de Mierbeek is een van de abiotische verrijkingen.