Mariapeel (LI 06)

Waar in Nederland?

LI 06 - Mariapeel

Gebiedsbeschrijving

Waar: op de Limburgs-Brabantse grens
Soort gebied: hoogveen, natte heidevegetaties
Doelsoort: Gladde slang, heikikker, grootoorvleermuis, watervleermuis
Barrière: Venlo-Eindhoven
Maatregel: droge of natte duiker
Samenwerkende partijen: ProRail, waterschap, terreinbeheerder

De spoorlijn Venlo-Eindhoven vormt momenteel de noordgrens van het gebied de Mariapeel. Het gebied is een waardevol restant van het eertijds uitgestrekte hoogveen gebied op de Limburgs-Brabantse grens. Verder komen waardevolle natte heidevegetaties voor. Het gebied is Habitatrichtlijngebied.