Aalsbeek (LI 09)

Waar in Nederland?

LI 09 - Aalsbeek

Gebiedsbeschrijving

Waar: Alsbeek
Soort gebied: Stroomgebied van de Aalsbeek, bijzonder kwelgebied met goede waterkwaliteit.
Doelsoort: Das, kamsalamander, waterspitsmuis
Barrière: Rijksweg N271 en spoorlijn Roermond-Venlo
Maatregel: Doorlopende oeverstroken bij de N271 en bij het spoor
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat.