Middenloop Tungelroysche Beek (LI 13)

Waar in Nederland?

LI 13 - Middenloop Tungelroysche Beek

Gebiedsbeschrijving

Waar: Tungelroysche beek
Soort gebied: Kwelgebiedern, bos
Doelsoort: Aardbeivlinder, kleine bonte specht, groentje, ijsvogel, andere beekgebonden soorten
Barrière: Rijksweg A2, spoorlijn Roermond-Weert, kanaal en provinciale weg N68
Maatregel: De loopplanken bij de A2 moeten worden verbeterd. Het huidige kunstwerk voor het spoor heeft in beperkte mate doorlopende stroken. Deze zijn echter erg smal (circa 30 cm). De oeverstroken moeten daarom worden aangepast.
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat, provincie, waterschap