Weerter en Budelerbergen (LI 14)

Waar in Nederland?

LI 14 - Weerter en Budelerbergen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Weerterbergen
Soort gebied: lokale kwel, hogere zandruggen met actief stuifzand en heideterreinen, grotendeels bebost
Doelsoort: Edelhert, wild zwijn, hagedissen, poelkikkers
Barrière: A2, spoorlijn Weert-Eindhoven, Zuid-Willemsvaart
Maatregel: ecoduct, fauna-uittreedplaatsen en natuurvriendelijke oevers
Samenwerkende partijen:ProRail, Rijkswaterstaat, provincie.

In het beleid van de provincies Limburg en Noord-Brabant wordt er naar gestreefd om op korte termijn te komen tot een groot, uitgestrekt en samenhangend gebied van bossen en natuurgebieden. Het betreft het gebied ten zuiden van de Zuid-Willemsvaart via de natuurgebieden langs de westgrens van de provincie tot aan de grote bos- en heidecomplexen bij Leende/Valkenswaard respectievelijk Heeze.

Dit gebied wordt op diverse plaatsen versnipperd door ondere andere de aanwezigheid van infrastructuur. Het complex is een uitgestrekt, van oorsprong nat, bosgebied dat onder invloed staat van lokale kwel. Plaatselijk liggen hogere zandruggen met actief stuifzand en heideterreinen, grotendeels is het gebied bebost. Voor diverse kenmerken is het gebied aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Het Limburgs Landschap heeft uitgestrekte eigendommen waar nieuwe natuur wordt ontwikkeld. Het gebied heeft de potentie om als natuurlijk beheerde eenheid te gaan functioneren. Mogelijkheden voor edelhert en wild zwijn in het gebied lijken positief, mits er ontsnipperende maatregelen worden genomen.