Uffelsche beek (LI 15)

Waar in Nederland?

LI 15 - Uffelsche beek

Gebiedsbeschrijving

Waar: Uffelsche Beek
Soort gebied:vochtige natuurgebieden
Doelsoort: Das en beekprik
Barrière: kanaal Wessem Nederweert en de A2
Maatregel:
Samenwerkende partijen:

De Uffelsche Beek verbindt vochtige natuurgebieden in België met de Haellense en Tungelroysche Beek. Natuurtechnisch is er veel verbeterd door de ruilverkaveling. De beek is een waardevol laagland element. Door de bundeling van het kanaal Wessem Nederweert en de A2 is de onderdoorgang van de beek echter moeilijk passeerbaar.