Susteren-Echt (LI 17)

Waar in Nederland?

LI 17 - Susteren-Echt

Gebiedsbeschrijving

Waar: ten zuiden van Echt
Soort gebied: kleiwinputten
Doelsoort: Ree, marterachtigen(das, bunzing, wezel, hermelijn), bever, otter, waterspitsmuis, amfibieën(boomkikker, kamsalamander), vleermuizen, stroomminnende vissoorten(winde, bempje, rivierprik, barbeel, kopvoorn)
Barrière: Rijksweg A2, Julianakanaal, spoorlijn Sittard- Roermond en de provinciale weg N295 tussen Echt en Susteren
Maatregel: duiker, loopstrook
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat, provincie, waterschap

Ten zuiden van Echt liggen een aantal grote voormalige kleiwinputten. Hierin hebben zich bijzondere natuurwaarden ontwikkeld. Zo is de boomkikker in Limburg zijn opmars begonnen. In de omgeving is verder veel natuur in ontwikkeling genomen. Een ecologische verbinding oost-west(vv) voor zowel terrestische als aquatische fauna ontbreekt momenteel om het Grensmaasgebied en de natuurgebieden ten oosten van het Julianakanaal en de A2 te verbinden (een sport in de ecologische ladder)