Het IJzerenbosch/ Graetheide (LI 18)

Waar in Nederland?

LI 18 - Het IJzerenbosch/ Graetheide

Gebiedsbeschrijving

Waar: Tussen Susteren en Nieuwstadt
Soort gebied: beekdalen en het vochtige Ijzerenbosch
Doelsoort: beekdalen en het vochtige Ijzerenbosch
Barrière: Rijksweg A76, spoorlijn Sittard-Heerlen
Maatregel: Een ecoduct over de A76 is een juiste oplossing, want door de technische ligging van de weg is een onderdoorgang in dit kwelgebied niet mogelijk. Bij het spoor is
een grotere overspanning over de beek nodig
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat, waterschap

Tussen Susteren en Nieuwstadt liggen een aantal waardevolle beekdalen en het vochtige Ijzerenbosch. De Oost-West verbinding ter hoogte van Nieuwstadt wordt doorsneden door de provinciale wegen N295 en N297 en de spoorlijn Sittard-Roermond. De N297 is echter al geheel ontsnipperd en er zijn parallel aan de weg natuurcompensatiegebieden ingericht. Vanwege het voorkomen van de enige populatie ingekorven vleermuis is het Haeselaarsbroek aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Het Limbrichterbos is het meest noordelijke eiken haagbeukenbos van het Limburgse lössgebied. Door de N295 en de A2 is het gebied sterk geïsoleerd. Veel energie is gestoken in het vergroten van de natuurgebieden door Landschapspark de Graven. Het waterschap sluit aan bij de initiatieven door beekherstelprojecten op het stroomgebied van de Roode Beek. Via Graetheide is er een droge verbindingszone naar de Maas. De A2 en het Julianakanaal vormen echter ter plaatse nog knelpunten.