Nagelbeek (LI 19)

Waar in Nederland?

LI 19 - Nagelbeek

Gebiedsbeschrijving

Waar: Geleenbeekdal
Soort gebied: beekdal met aanliggende hellingbossen, kwelmoeras
Doelsoort: Das en andere marterachtigen, amfibieën, vleermuizen
Barrière: Rijksweg A76, spoorlijn Sittard-Heerlen
Maatregel: natte en droge duiker, kleine faunatunnel
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat, waterschap

Het Geleenbeekdal met aanliggende hellingbossen wordt op de zuidelijke oever afgesneden van het Heuvelland. Belangrijke kernegbieden zijn het Stammenderbos, Oude Kerk en de broekgebieden in het eigenlijke beekdal. Het Kathagerbroek is een kwelmoeras emt kalkrijk en ijzerhoudend kwelwater, waardoor het een bijzonder kwetsbaar natuurgebied is.