Eijsden (LI 24)

Waar in Nederland?

LI 24 - Eijsden

Gebiedsbeschrijving

Waar: Voerstreek
Soort gebied: beekdal
Doelsoort: Hazelworm, das, waterspitsmuis
Barrière: A2, spoorlijn Visé-Maastricht
Maatregel: n.n.b.
Samenwerkende partijen: ProRail, Natuurmonumenten, waterschap, Rijkswaterstaat.

Op de grens met België ligt het stroomgebied van de Voer. Hoger stroomopwaarts ligt het gebied Noorbeek. Samen met de Voerstreek vormt dit een waardevol beekdal. Op veel plekken kwelt helder bronwater naar boven. In het gebied komen vele soorten amfibieën voor. De das en tal van andere soorten zoogdieren zoals de Wilde kat hebben hier hun leefgebied. Parallel aan de Voer loopt de verbindingszone naar het Maasdal. Ter hoogte van de A2 is een grote barrière aanwezig. Voor Vlaanderen is de Voerstreek van groot ecologisch belang. Veel energie is gestoken in grensoverschrijdende samenwerking. Ook de spoorlijn Visé-Maastricht vormt een barrière.