Bultenbroek/ Eerselsberg (LI 07)

Waar in Nederland?

LI 07 - Bultenbroek/ Eerselsberg

Gebiedsbeschrijving

Waar: Groote Molenbeek
Soort gebied: elzenbroekbos, wilgenstruweel en dotterbloemgraslanden
Doelsoort: Kamsalamander, nachtegaal
Barrière: A67
Maatregel: Beekherstelprojecten
Samenwerkende partijen: Rijskwaterstaat, Limburgs Landschap

De A67 doorsnijdt meerdere malen de bovenloop van de Groote Molenbeek en vormt zodoende een barriere. Het gebied ter plaatse bestaat uit elzenbroekbos, wilgenstruweel en dotterbloemgraslanden. Beekherstelprojecten hebben gezorgd voor een vrij meanderende beek.