Beneden-Geuldal (LI 21)

Waar in Nederland?

LI 21 - Beneden-Geuldal

Gebiedsbeschrijving

Waar: het dal van de Geul
Soort gebied: bossen en water
Doelsoort: Grote grazers, amfibieën, hazelworm, das, vale vleermuis, waterspitsmuis
Barrière: A2 en A79, Julianakanaal, spoorlijnen Maastricht-Sittard en Maastricht-Heerlen.
Maatregel: doorlopende oever, dassentunnel
Samenwerkende partijen: ProRail, Rijkswaterstaat, gemeente, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Limburg, waterschap, provincie Limburg

Ecologisch gezien is de macrorelatie tussen Maas en Hoge Venen in België erg belangrijk. Op tal van punten wordt aan de invulling en versterking van deze relatie thans gewerkt, onder andere in het project Beneden-Geuldal in het kader van Vitaal Platteland Zuid-Limburg. De kruising van de A2 ter hoogte van de Kruisberg was hierin een erkend MJPO-knelpunt wat in 2013 is opgelost door de aanleg van twee ecoducten (droge component). De natte component verloopt vooral via het dal van de Geul. Het natuurgebied Ingendael is daartoe al enige tijd in ontwikkeling. Ten zuiden van Meerssen zijn eveneens een aantal terreinen in ontwikkeling genomen. De ecologische verbinding tussen de bossen op de flanken van het Geuldal ten noorden van de spoorlijn en de A79 met het natuurgebied ten zuiden daarvan (Ingendael) is nog niet gerealiseerd. Wil dit gebied als een eenheid kunnen functioneren en daarmee een sterke schakel worden in de verbinding tussen Maas en Hoge Venen, dan dienen via onderdoorgangen van spoorlijn en A79 uitwisselingsmogelijkheden te worden ontwikkeld (de maatregelen aan de A79 zijn al gerealiseerd).