Klimmen (LI 22)

Waar in Nederland?

LI 22 - Klimmen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Klimmen
Soort gebied: grillige plateaus met beekdalen. Kalkgesteente, hellingsgraslanden.
Doelsoort: Hazelworm, vroedmeesterpad, Gewone pad, grootoorvleermuis, baardvleermuis en zeggekorfslak
Barrière: Rijksweg A79, spoorlijn Heerlen-Schin op Geul
Maatregel: aanpassen spoorbruggen
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat, ProRail. Gemeente en Staatsbosbeheer dragen bij in goed beheer.

Het gebied bestaat hier uit vrij grillige plateaus met beekdalen. Op de helling dagzoomt plaatselijk kalkgesteente. De hellingsgraslanden zijn zeer waardevol.