Gennep (RV) (LI 02)

Waar in Nederland?

LI 02 - Gennep (RV)

Gebiedsbeschrijving

Dit betreft een knelpunt in de voormalige Robuuste Verbindingen.

Waar: Gennep
Soort gebied:Maasdal met rivierterrassen
Doelsoort: Das, edelhert, vinpootsalamander en zandhagedis
Barrière: A77
Maatregel:
Samenwerkende partijen: Limburgs Landschap

Ten zuidoosten van Gennep doorsnijdt de A77 loodrecht het Maasdal en haar rivierterrassen. Het gebied betreft de Maasduinen, onderdeel van een Robuuste Verbinding. Tevens gaat het hier om een Nationaal Park en een Habitatrichtlijngebied. Het gebied is langgerekt en maakt onderdeel uit van de grensoverschrijdende groene ruggegraat van Limburg. Belangrijk is dat het gebied Reichswal en Maasduinen aaneengeschakeld worden, zodat er ruimte ontstaat voor grote zoogdieren en halfwilde grazers. Hiervoor heeft de provinciale plannen uitgewerkt met veel draagvlak bij betrokken partijen en het Limburgs Landschap.