Huizen (NH 13)

Waar in Nederland?

NH 13 - Huizen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A27 Eemmeer en Gooimeer
Soort gebied: Overgang Utrechtse Heuvelrug naar polder Eemland en de randmeren
Natuurgebieden: Eemmeer en Gooimeer, Utechtse Heuvelrug, Groeve Oostermeent 
Doelsoorten: Oevergebonden soorten en trekvogels
Barrière: A27
Maatregel(en):
Samenwerking met:
Planning:

De zuid oever van het Eemmeer met delen van het gebied Eemland zijn onderdeel van het NNN. De A27 vormt een barrière in dit gebied voor oevergebonden dieren en trekvogels. Daarnaast is de A27 een barrière voor dieren van vochtige en droge bossen. De locatie biedt de enige mogelijkheid voor een verbinding tussen de noordzijde van de glooiende Utrechtse Heuvelrug/Gooi met de vlakke Eempolder en Flevoland