Huizen (NH 13)

Waar in Nederland?

NH 13 - Huizen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: A27 Eemmeer en Gooimeer
Soort gebied: Overgang Utrechtse Heuvelrug naar polder Eemland en de randmeren
Natuurgebieden: Eemmeer en Gooimeer, Utechtse Heuvelrug, Groeve Oostermeent 
Doelsoorten: Oevergebonden soorten, kleine zoogdieren, Ringslang, amfibieën, trekvogels
Barrière: A27
Maatregel(en): geen
Samenwerking met: provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat
Planning: geen

Samen met UT 10 vormt NH 13 één knelpunt.
De zuid oever van het Eemmeer met delen van het gebied Eemland zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De A27 vormt een barrière in dit gebied voor oevergebonden dieren en trekvogels. Daarnaast is de A27 een barrière voor dieren van vochtige en droge bossen.
Omdat deze locatie de enige mogelijkheid biedt voor een verbinding tussen de noordzijde van de glooiende Utrechtse Heuvelrug/Gooi met de vlakke Eempolder en Flevoland, is in het verleden de bouw van een ecoduct overwogen. In overleg met verschillende natuur beherende organisaties is hiervan afgezien vanwege de te verwachten schade aan de weidevogelstand in de Eempolder. Een ecoduct op deze locatie biedt ook de vos immers vrije doorgang naar de Eempolder.