Diemen (NH 15)

Waar in Nederland?

NH 15 - Diemen

Gebiedsbeschrijving

Waar: Diemen
Soort gebied: water
Doelsoort: ringslang en waterspitsmuis.
Barrière: Amsterdam Rijn kanaal, A1/A6
Maatregel: natuurvriendelijke oever, faunapassage
Samenwerkende partijen: Rijkswaterstaat

De verbindingen over het Amsterdam-Rijnkanaal in de omgeving van Diemen vormen een belangrijke schakel in zowel de EHS als in de regionale ecologische verbindingszones, zoals het ‘Ecolint’ (een zone met natuurvriendelijke oevers met een gezamenlijke lengte van ca. 10 kilometer door de stad Amsterdam) en Natuurboog ‘De Ronde Hoep’. Ook past de realisering van een natuurvriendelijke oever op deze locatie binnen het Actieplan ‘Red de Ringslang’ van de gemeente Amsterdam. In het kader van het Ontwerptracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere ontstaan nieuwe kansen om dit punt op een robuustere manier te ontsnipperen. In kader van SAA worden FUPS in Amsterdam Rijn kanaal gemaakt en aanpassingen bestaande faunapasage bij de Diemen Doelsoorten; alle aanwezige soorten uit Diemerbos en Gemeenschapspolder, met name ook ringslang. Realisatie tussen 2014 en 2017 in kader van contract A1/A6 (gegund).