Diemen (NH 15)

Waar in Nederland?

NH 15 - Diemen

Gebiedsbeschrijving

Locatie: Amsterdam-Rijnkanaal omgeving Diemen
Soort gebied: Water
Natuurgebieden: Ecolint, (een zone met natuurvriendelijke oevers met een gezamenlijke lengte van ca. 10 kilometer door de stad Amsterdam) en Natuurboog De Ronde Hoep
Doelsoorten: Alle aanwezige soorten uit Diemerbos en Gemeenschapspolder, met name Ringslang, Ree en kleinere zoogdieren Barrière: Amsterdam-Rijnkanaal, A1/A6
Maatregel(en): Fauna uittreedplaatsen
Samenwerking met: Rijkswaterstaat, gemeenten
Planning: Gereed

De verbindingen over het Amsterdam-Rijnkanaal in de omgeving van Diemen vormen een belangrijke schakel in zowel de EHS als in de regionale ecologische verbindingszones, zoals het ‘Ecolint’ (een zone met natuurvriendelijke oevers met een gezamenlijke lengte van ca. 10 kilometer door de stad Amsterdam) en Natuurboog ‘De Ronde Hoep’. Ook past de realisering van een natuurvriendelijke oever op deze locatie binnen het Actieplan ‘Red de Ringslang’ van de gemeente Amsterdam. In het kader van het Ontwerptracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) ontstaan nieuwe kansen om dit punt op een robuustere manier te ontsnipperen. In kader van het SAA zijn fauna uittreedplaatsen in Amsterdam - Rijnkanaal gemaakt en aanpassingen bestaande faunapassage bij de Diemen .